ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີໃບຢັ້ງຢືນ CE, ແລະຄຸນນະພາບຂອງມັນສາມາດຮັບປະກັນໄດ້.